Výměna, vrácení nebo reklamace zboží

1. Výměna zboží

Zakoupené zboží můžete zdarma vyměnit, a to do 14 dnů od převzetí zboží.
Zboží, které chcete vyměnit, nám předejte v této lhůtě buď osobně na adrese naší provozovny, nebo nám jej můžete zaslat. Ke zboží je třeba přiložit kopii daňového dokladu (faktury) o jeho zakoupení.
V případě osobní výměny na adrese naší provozovny je nutné se s námi telefonicky spojit, sjednat si termín a domluvit si výměnu předem vybraného zboží, které si pak najednou vyměníte za zboží původní.

Pro přijetí zboží na výměnu platí stejné podmínky jako pro zrušení objednávky a úplné vrácení zboží:

  • Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Audio a videonahrávky či počítačové programy (CD, DVD, CD-ROMy) musí mít neporušený obal (to se týká i CD, DVD a CD-ROMů vložených do knih).
  • Neporušený obal musí mít také společenské hry, stavebnice a kreativní sady.

Pokyny pro zaslání zboží na výměnu:

  • Zboží zasílejte obyčejnou zásilkou (dobírka nebude přijata).
  • Náklady na zaslání náhradního zboží je nutné odečíst od hodnoty zboží, za kterou si můžete vybrat náhradní zboží (např. chcete-li vyměnit zboží v hodnotě 500 Kč a zaslat jiné, může mít vybrané náhradní zboží hodnotu max. 401 Kč, zbylých 99 Kč je poplatek za zaslání (řídí se vždy dle aktuálního ceníku za dopravu v okamžiku odesílání nové zásilky s náhradním zbožím).
  • V případě, že cena náhradního zboží bude nižší než cena původně zakoupeného zboží, rozdíl v ceně vám vrátíme v případě osobní výměny. Při výměně zasláním se rozdíl v ceně nevrací.

 

2. Vrácení zboží (zrušení objednávky nebo její části)

Zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od jeho převzetí. Zboží můžete vrátit buď osobně v naší provozovně (po předchozí telefonické domluvě), nebo zasláním na naši adresu: Morkes s.r.o., Na Zlatnici 23/22, Praha 4. Vždy je třeba přiložit kopii dokladu o zakoupení.
Zboží musí být vráceno do 10 pracovních dnů od odeslání zprávy o zrušení objednávky nebo její části. Zboží musí být vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
Ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
V případě vrácení zboží vracíme kupní cenu nejpozději do 10 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím či v hotovosti.
Náklady na zaslání vraceného zboží nese kupující. Tento postup je v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku.
Audio a videonahrávky či počítačové programy (CD, DVD, CD-ROMy) musí mít neporušený obal (to se týká i CD, DVD a CD-ROMů vložených do knih).


3. Reklamace

Zboží, u kterého se v době záruky vyskytla vada, můžete předat k reklamaci osobně v naší provozovně (po předchozí telefonické domluvě), nebo zasláním na naši adresu: Morkes s.r.o., Na Zlatnici 23/22, 14700 Praha 4.
Při osobní reklamaci na místě vyplníte reklamační protokol, kde se mj. uvedou vady zboží; při zaslání zboží k reklamaci vždy přiložte popis vad. Dále je ve všech případech nutné přiložit kopii dokladu o koupi zboží.
Do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží vás vyrozumíme o způsobu vyřešení reklamace (přijetí/nepřijetí reklamace, výměna/oprava zboží). Náklady na zaslání zboží k reklamaci nese kupující.

 

Vítejte v našem e-shopu! Potřebujete pomoci nebo poradit?

Nevíte jakou knihu zvolit, nebo se nechcete zdržovat vyplňováním všech detailů objednávky? Kontaktujte nás na telefonu +420 723 814 000.
Pošlete nám jen zprávu, o jaké zboží máte zájem, a my se vám ozveme zpět a vše snadno vyřídíme.